toczenie cnc

Maszyny CNC, dokładna pierwotna angielska terminologia tego struktury to Computer Numerical Control, obsługiwane jest przeważnie do obróbki materiałów. Narzędzie działa poprzez frezowanie, przycinanie, wykrawanie ale również i wypiekanie na machinach użytkowanych komputerowo, tak zwanych Obrabiarkach Numerycznych. Musi się poza tym zasygnalizować, że wprawdzie są niesamowicie łatwe w konstrukcji i obsłudze – to jednakże cechują się szczególną niezawodnością toczenie cnc. Zwykle obrabiarki CNC są oprzyrządowane w tzw. układ sterowania numerycznego, ich skład zawiera również mikrokomputer. Dzięki obecności oprogramowania komputerowego, taką obrabiarkę da się zupełnie według uznania, intuicyjnie i interaktywnie zaprogramować. CNC to wyraz który przeważnie jest stosowany w odniesieniu do frezowania materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń. Mowa jak najbardziej o takich urządzeniach produkcyjnych jak wśród nich frezarki, tokarki, czy też po prostu elektrodrążarki. Cięcie poprzez obrabiarki CNC pozwala na szybkie, precyzyjne i wysoce systematyczne opracowanie złożonych kształtów. Dzięki temu nasza praca jest bez miary ułatwiona i bezwzględnie wzrasta komfort pracy. Zwyczajny tok skomputeryzowanego wytwarzania przedmiotu przy pomocy obrabiarki CNC jest elementem składowymz faz kreowania wspomaganego komputerowo (CAD), edytowania szkicu na plan dyrygowania machin (CAM) i adekwatnego wykonania (CNC). Mikrokomputer przy pomocy programów i sterowników CNC obserwuje funkcjonowanie machin. W czasie pracy machiny , mikrokomputer bez końca stara porozumiewać się przy tym z operatorem, czyli po prostu użytkownikiem urządzenia – dokonuje się to oczywiście za pośrednictwem zainstalowanego interfejsu użytkownika. Aby cały proces frezowania materiału był o wiele bardziej odpowiedni i przede wszystkim intuicyjny,
teraz wykorzystuje się w tym celu interfejs graficzny. Dzięki temu praca na obrabiarce jest po prostu zdecydowanie prostsza. Panel obsługi obrabiarki daje możliwość również na wczytywanie, edycję i wykonywanie programów obróbki (G code). Interfejs umożliwia również na o wiele łatwiejsze wprowadzanie informacji poprawkowych narzędzi, przesuwanie układu współrzędnych (tzw. bazowanie osi), zmianę parametrów obróbki oraz śledzenie postępów programu. Znamy trzy rodzaje układów sterowania obrabiarkami CNC obróbka z tłumieniem drgań. Pierwszy z nich to tak zwane sterowanie punktowe – polega ono na pozycjonowaniu narzędzia w konkretnym położeniu względem przedmiotu. Drugi rodzaj to sterowanie znane nam jako odcinkowe – realizuje ono ruchy robocze, polegające na przemieszczeniu narzędzia z zadanym posuwem, ale wyłącznie po torach równoległych do ustalonej osi współrzędnych. Trzecim rodzajem jest tak zwane sterowanie kształtowe, inaczej ciągłe, które realizuje dowolny ruch (proste, skosy, łuki, krzywe) wykonując pełny zakres figury lub bryły.

Dodaj komentarz